Snoei

Snoeien kan het hele jaar door gebeuren, alleen wanneer de bladeren aan de bomen komen en wanneer ze afvallen is het beter om te wachten.
De beste periode is van mei tot september.
Dan is de boom het meest actief en kan hij krachtig reageren op de ontstane wonden.

Belangrijk is ook waar er gesnoeid wordt; niet op stamweefsel, maar ook geen stuk tak laten staan, en niet op overgroeiingen van eerdere snoeiwonden.

snoeifoto

Er zijn verschillende soorten snoei:

Begeleidingssnoei

Dit is bedoeld om jonge bomen in goede vorm te krijgen zodat er later veel minder problemen kunnen ontstaan met slecht geplaatste takken. Dit soort takken kunnen later ervoor zorgen dat de stam te zwaar belast wordt met uitscheuring en onregelmatige wonden tot gevolg. Om nog maar te zwijgen over de schade op de grond.

Deze vorm van snoei helpt ook het voorkomen van grote snoeiwonden in de toekomst als de takken alsnog verwijderd moeten worden i.v.m. buren, te veel schaduw of vrachtwagens die er onderdoor moeten. Grote snoeiwonden zijn, voordat ze door de boom zelf worden afgegrendeld, lange tijd een toegangspoort voor allerlei vormen van ziektes, zoals schimmels en bacteriën.
Een deskundige begeleidingssnoei op tijd helpt dit te voorkomen.

Het is belangrijk te weten dat het vaak niet voldoende is om alleen de onderste takken weg te halen.
Een geschoold boomverzorger weet welke takken, soms 20 jaar later, een probleem kunnen gaan vormen.
Op die manier bent u zeker dat een boom ook op latere leeftijd stabiel en gezond is.

snoei001

Uitdunningssnoei

Dit is bedoeld voor bomen die al volwassen zijn. Vaak gaan die bomen hun energie steken in het ontwikkelen van dunnere takken aan de uiteinden van de zogenaamde gesteltakken. Gesteltakken zijn de takken die het ‘geraamte’ vormen van de boom; de zwaardere takken dus.

Die takken kunnen na bepaalde tijd te zwaar belast worden met allerlei fijnere takken aan de uiteindes waar veel blad aan zit. Dit veroorzaakt een relatief hoge belasting voor de gesteltakken met mogelijk uitscheuren of afknappen tot gevolg.Door de takken uit te lichten kan er weer zonlicht komen binnen de kruin van de boom. Hierdoor zullen inactieve knoppen, de zogenaamde ‘slapende ogen’, actief worden en zullen nieuwe bladeren en takken zich gaan vormen. Een evenwichtiger verdeling van de bladmassa is het resultaat.

Toppen/kandelaberen

Dit is een drastische vorm van snoeien die best zo weinig mogelijk wordt toegepast. Slechts in uitzonderlijke gevallen is dit wenselijk
De nadelen zijn legio: de boom wordt verminkt, er ontstaan moeilijk te genezen snoeiwonden, takken die zich op de wonden gaan vormen zullen veel sneller uitbreken, de boom verliest zijn vorm en waardigheid, … .

Als het moet worden gedaan, dan is het ook een maatregel die om de 5 tot 7 jaar moet worden herhaald.Overwogen kan worden om de boom te verwijderen en een andere te zetten die kleiner blijft. De kosten zijn lager, er staat een boom in volle glorie en die is veel minder vatbaar voor ziektes en plagen. In overleg kan er gekeken worden welke soort hiervoor kan dienen.

Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld treurwilgen, die bij het ouder worden de neiging hebben om zware takken te laten vallen. Door op tijd de boom wat korter te zetten kan dit voorkomen worden en blijven de snoeiwonden klein.Ook als een boom lange tijd beschut heeft gestaan door andere bomen of gebouwen kan, bij het plotseling wegvallen daarvan, het nuttig zijn om te toppen/kandelaberen, want de betreffende boom krijgt dan onverwachts een zwaardere belasting te verduren.
Een ander voorbeeld is sterk wortelverlies. Dan kan een ferme, weloverwogen snoei ervoor zorgen dat de relatie kruin en wortel in evenwicht blijft.

Hakselen

Arboriginal beschikt over een kleine en krachtige hakselaar die past door de voordeur en kan hakselen tot 12 cm diameter. Het hakselhout kan meegenomen of gebruikt worden om onder de beplanting aan te brengen als middel tegen onkruid. Aan u de keuze.