Kroonverankering

Kroonverankering wil zeggen dat er een tak of een aangegroeide tweede (of derde, etc.) stam wordt verankerd met een koord, kabel of een statisch stuk ijzer. Dit om te voorkomen dat die tak of dit stamgedeelte uitbreekt en zo schade veroorzaakt.

Arboriginal werkt alleen met dynamische kroonverankering die ter plaatse wordt ‘geknoopt’, en dit volgens de laatst ontwikkelde en beste technieken en materialen.

Door onderzoek is men er achter gekomen dat het belangrijk is dat datgene wat verankerd wordt, de zware tak of het stuk stam dus, niet statisch te verankeren. Want dan wordt de boom als het ware lui; het ervaart dat daar geen beweging meer is en maakt daardoor geen extra houtweefsel meer aan om de krachten die de beweging van de tak of stam door de wind maken, op te vangen.

kroonverankeringfoto

Met als mogelijk gevolg dat wanneer de statische verankering zou wegvallen, de boom alsnog daar kan breken.Door gebruik te maken van een dynamische verankering, namelijk een gevlochten koord of touw dat ietwat elastisch is en dat bovendien nog een beetje losjes hangt, blijft de boom investeren in het maken van extra steunhout.

Mochten de krachten alsnog te groot worden door felle wind, dan treedt de werking van de koord op en ondersteunt hij de tak of stam.

Mochten zelfs die krachten te groot zijn en de tak afscheuren, dan blijft het hangen in de koord en brengt het geen schade aan huis, buren of andere dingen. Achteraf kan dan het hout op een veilige en gecontroleerde wijze afgezaagd en opgevangen worden.

Belangrijk is natuurlijk een juiste beoordeling van wanneer en waar een kroonverankering nodig is.

Ik kom graag bij u langs om u daarin te adviseren en een gratis offerte op te maken.