Demontage

Een boom is een sieraad voor uw tuin, uw huis en soms zelfs voor de hele straat.
Het kan echter voorvallen dat de boom door zijn conditie of slechte plaats een gevaar begint te vormen.

demontagefoto

Belangrijk is te weten dat de boom zelf nooit een gevaar vormt; het is de menselijke omgeving waardoor het gevaarlijk is! Een boom kan door zijn slechte plaatsing overlast voor de buren geven, te dicht bij uw huis staan, etc.
Soms kan een deskundige snoei veel oplossen. Soms zit er echter niks anders op dan de boom te verwijderen.

Demontage is nodig wanneer de boom niet in zijn geheel kan vallen. Dit is vaak het geval voor bomen in stadstuinen. Het demonteren gebeurt meestal met klimtechnieken, soms met een hoogtewerker. Zo kan, op berekende wijze, de boom tak voor tak, en de stam op gecontroleerde wijze vallen. Zodoende wordt de boom met minimale schade gedemonteerd.

Het demonteren van een volwassen boom vraagt kennis van zaken. Immers, de omvang en het gewicht van een volwassen boom zijn enorm. Ook kleinere bomen kunnen, als het niet op een deskundige en veilige wijze gebeurt, veel schade veroorzaken aan tuin en/of huis.Jarenlange intensieve ervaring zorgt ervoor dat uw boom op een veilige manier geveld wordt. Veiligheid staat voorop. Niet alleen voor mezelf, ook voor uw eigendommen.